Comiclist: Бум! Студиа нови издания за 22.04.2015 г.