Нови издания в магазина за сряда, 4 декември 2019 г.!